Kontajnerová preprava

- S kontajnerovým vozidlom IVECO vykonávame:
 

- DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV:

  štrk, piesok, štrkopiesok,

  osievaná zemina pod trávnik a na priamu sadbu,

  makadam, kamenná drť, kameň, suchý betón a iné.                                                                     

 

- ODVOZ ODPADOV:

  * STAVEBNÝ (tehly, betón, škridla, stavebná suť, výkopová zemina a iné)

  * BIO (lístie, tráva, konáre, ornica a iné)

  * KOMUNÁLNY (zmiešaný a objemový odpad)

     Všetky odpady sú likvidované na legálnych skládkach, alebo zrecyklované na ďalšie využitie.

 

 

- PRENÁJOM KONTAJNEROV:

  Kontajnery s objemom 3.5 m3, 5 m3, 10 m3 a 12 m3, max. hmostnosť materiálu 3,5 - 4,0 t.

 

 

- PREPRAVU

  stavebných strojov, rozmerných nákladov, automobilov a pod. do hmotnosti 4t.

 

 

 

Kontakt

PEMONT Dispečing pre:

Bratislava
Pezinok
Modra
Senec
Trnava

...a okolité obce
0917 373 326 pemont@pemont.sk